Olisitko sinä kiinnostunut
toimimaan tukiperheenä?

Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja kiinnostusta toimia lapsen ja hänen perheensä tukena. Tukiperheellä tulisi olla kyky vastata lapsen mahdollisiin erityistarpeisiin, yhteistyöhän viranomaisten kanssa sekä sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi. Tukiperhe voi olla lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksinasuva. Tukiperheet valmennetaan tehtävään. Tukiperheitä tuetaan tehtävässään ja heille maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Tukiperheiden kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Tukiperheitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tukiperheitä tarvitaan

  • 3—12-vuotiaille lapsille
  • Erityishoitoa vaativille lapsille
  • Isommille sisarussarjoille

Tukimuodot tukiperheelle

  • Sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan tuki
  • Ohjattua pienryhmätoimintaa
  • Täydennyskoulutusta
  • Virkistystoimintaa
  • Apua kriisitilanteissa

Mikäli kiinnostuit toiminnasta tai haluat lisää tietoja, ota yhteyttä!